Eieruds Transport har en utarbetad och årligen uppdaterad Miljöpolicy (godkänd av arbetsmiljöverket), en arbetsmiljöpolicy samt en trafiksäkerhetspolicy.  Nämnda policys omfattar allt ifrån hantering av gods, agerande vid ev tillbud, kör- och vilotider, jämställdhet, val av leverantörer, klimatsmart körning.

Utifrån våra policys är vårt motto att köra klimatsmart, trafiksäkert samt erbjuda goda arbetsvillkor. Vi strävar mot att alltid upplevas som leveranssäkra och pålitliga av våra samarbetspartners.

Genom att ansluta oss till Fair Transport (Sveriges åkeriföretags kampanj för sunda transporter på sunda villkor av sunda företag) har Eieruds Transport tagit ställning mot en osund konkurrens och för ett socialt ansvarstagande med trafiksäkerhet och miljötänk i fokus.

Fair Transport har inlett ett samarbete Q3 Forum för hållbara transporter. Och vi på Eieruds Transport är stolta över att vi genom vårt engagemang och våra policys uppfyller de krav som ställs genom Q3 på upphandling av sunda och hållbara transporter.

Gå in på http://www.q3.se/wp-content/uploads/2015/09/Checklista-Fair-Transport-20-fragor.pdf för att se vilka krav som ställs via Q3.

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor om våra policys!! Dessa är vi stolta över och delar gärna med oss av!!!Eieruds-pos