Sponsring/Marknadsföring

Eieruds Transport har för år 2015/2016 valt att stödja följande organisationer i deras arbete:                                                                                                                                                                                                        

ENS 2000 - Ett narkotikafritt Sverige                                                                                                                                                                            

--------------------------------------

Eieruds Transport är sedan mars 2009 medlem i Sveriges Åkeriföretag och stödjer deras kampanj Fair Transport om "Sunda transporter från sunda åkeriföretag på sunda villkor!

Vår logotype:

Vår logotype, framtagen av Rickard Adestam på åkompani, är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket (se www.akompani.se).

 

 

 

Linje - HorisontalBild - Bildel 2Eieruds-pos