Eieruds Transport AB, Adolf Fredriks Kyrkogata 5-7, 4 tr, 111 37 STOCKHOLM, E-post:info@eierud.se

Om Eieruds Transport

Eieruds Transport AB är ett familjeföretag, grundat oktober 2008. Trots att företaget är relativt nytt har både företagets ledning samt de anställda en mångårig och gedigen erfarenhet av branschen.
Företaget är mån om att bibehålla det lilla familjeföretagets värderingar vad gäller personlig service samt ansvarstagande samtidigt som vi erbjuder flexibilitet och kunnig personal.

I dagsläget distribuerar Eieruds Transport huvudsakligen styckegods för Dachser Sweden AB samt utför leveranser åt Stalands Möbler AB. Sedan april 2017 utför vi även löpande markentreprenad åt ABT. Vi utför även uppdrag åt bl.a. Movator.

Vår fordonspark består för närvarande av 16 tunga lastbilar och 1 paketbil. Eieruds Transport är mån om en ständig uppdatering av vagnspa6ken samt att ha en miljöveten policy. Miljöpolicyn är upprättad i samråd med miljöverket, vidare finns miljömål och handlingsplan för verksamheten.

Från och med januari 2010 är vår säkerhetsrådgivare Per Wilny vid Farligt Gods Hjälpen. Farligt Gods Hjälpen står även för våra trafik- och ADR-utbildningar. Vi är måna om att våra anställda är uppdaterade vad gäller frakt av farligt gods samt trafiksäkerhet, www.fgh.se.

 

 

Linje - HorisontalBild - BA´S LastbilBild - Bildel 1Bild - Bildel 2Eieruds-pos